park 6 times city park hill

Park 6- Times City Park Hill

PARK 6- TIMES CITY PARK HILL + Mặt bằng tòa Park Hill – Park 6 được thiết kế tối ưu chỉ với 16 căn hộ bố trí trên 1 sàn với 2PN - 3PN và 4PN. Với cơ cấu căn trên 1 sàn như sau: + Căn 2PN: 08 căn trên 1 sàn với các diện tích: Căn số 02 và căn số 15 tòa Park 6 với diện tích 82.74 m2,  căn số 08 và căn 09 : 81.19 m2, căn 01 và căn 16 diện tích 78.24 m2 và căn 06 và căn 11 diện tích 73.14m2 + Căn 3PN: 06 căn/sàn với các diện tích: 02 căn số 07 và căn 10 - Park 6: 99.76 m2 - 02 căn số 03 và