vinpearl condotel da nang

Vinpearl Condotel Ngô Quyền Đà Nẵng

Vinpearl Condotel Ngô Quyền Đà Nẵng Vinpearl Condotel là loại hình bất động sản mới và có xu hướng phát triển mạnh trong tương lai đặc biệt tại các thành phố du lịch đang phát triển mạnh mẻ hiện nay như: Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc. Sau khi triển khai thành công Condotel Vinpearl Nha Trang tập đoàn Vingroup tiếp tục đưa ra sản phẩm mới nhưng cũ đó chính là Vinpearl Condotel Ngô Quyền – Đà Nẵng. Theo như đánh giá về du lịch thì Đà Nẵng có những nét riêng mà không phải thành