DOWNLOAD THÔNG TIN

TẢI XUỐNG NGAY

Căn hộ studio 28,7 - 35m2/ 1 tỷ - 1,3 tỷ
Căn hộ 1PN 33m2 - 38m2/ 1,4 tỷ - 1,5 tỷ
Căn hộ 1PN +1 43m2 - 52m2/ 1,55 - 1,9 tỷ
Căn hộ 2PN 54m2 - 73m2/ 1,8 tỷ - 2,7 tỷ
Căn hộ 2PN +1 64m2 - 81m2/ 2,5 tỷ - 3 tỷ
Căn hộ 3PN 74m2 - 103m2/ 2,65 tỷ - 4,5 tỷ
  • Full bảng hàng + bảng giá
  • Thiết kế 3D Căn hộ
  • Pháp lý + chính sách bán hàng

Đăng ký thành công!