Chính sách bán hàng Times City Park Hill 17/10/2015

Ngày 24/10/2015, với mục đích hỗ trợ tốt nhất cho việc bán hàng của anh/chị, CĐT đã ban hành BẢNG TIÊU CHUẨN BÀN GIAO VÀ NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY THÔ căn hộ Vinhomes Times City – Park Hill, bổ sung chính sách bán hàng ban hành ngày 17/10/2015.

Download chính sách bán hàng mới

download-tai-lieu

 

 

Hạn áp dụng gói bàn giao căn hộ thô và bàn giao căn hộ bán hoàn thiện: 31/10/2015

Bảng tiêu chuẩn bàn giao và nguyên vật liệu xây thô 

download-tai-lieu

 

 

 

Xem chính sách online trên VIPHOMES:

chinh sach times city 17102015 (1) chinh sach times city 17102015 (2) chinh sach times city 17102015 (3) chinh sach times city 17102015 (4) chinh sach times city 17102015 (5) chinh sach times city 17102015 (6) chinh sach times city 17102015 (7) chinh sach times city 17102015 (8) chinh sach times city 17102015 (9) chinh sach times city 17102015 (10) chinh sach times city 17102015 (11) chinh sach times city 17102015 (12) chinh sach times city 17102015 (13) chinh sach times city 17102015 (14)

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

    .