Tòa R5 Royal City

Mặt bằng tòa R5 Royal City

Mặt bằng căn hộ tòa R5 chung cư Royal City được thiết kế đa dạng với 10 loại diện tích khác nhau, dao động từ 93 đến 137.6m2. Các căn hộ được thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ.

Diện tích các căn hộ Royal City tòa R5 gồm: 93m2, 131.5m2, 131.4m2, 112.4m2, 104.9m2, 102.1m2, 101.8m2, 132.3m2, 132.8m2, 137.6m2.

24-11-2014-mat-bang-cho-thue-toa-r5

 

 

Thiết kế căn hộ mẫu: Tòa R4

Căn số: 01, 02, 25, 26
Diện tích: 132,4m2

R4-01-02-25-26-131.4m2

 

Căn số: 03, 04, 23, 24
Diện tích: 104,9m2

R4-03-04-23-24-104.9m2

 

Căn số: 05, 06, 21, 22
Diện tích: 112,4m2

R4-05-06-21-22-112.4m2

 

Căn số: 07, 19
Diện tích: 93m2

R4-07-19-93m2

 

Căn số: 08 và 20
Diện tích: 137,6m2

R4-08-20-137.8m2

 

Căn số: 09 và 17
Diện tích: 101,8m2

R4-09-17-101.8m2

 

Căn số: 10 và 18
Diện tích: 132,3m2

R4-10-18-132.3m2

 

Căn số: 11 và 16
Diện tích: 102,1m2

R4-11-16-102.1m2

 

Căn số: 12 và 14
Diện tích: 132,8m2

R4-12-14-132.8m2

 

Căn số: 12A và 15
Diện tích: 131,5m2

R4-12A-15-131.5m2

 

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

    .