03 Phụ lục bàn giao Park Hill Premium (Bổ sung SmartHome)

  

Park Hill PREMIUM [3 bản PDF] – tiếng Việt

– Bàn giao bán hoàn thiện – bổ sung vòi nước vào chậu lavabo phòng tắm.

Nội thất bán hoàn thiện Park Hill PREMIUM gồm những gì?  => Xem Online Click here

download-tai-lieu

20151224_Park Hill PREMIUM_Bang NVL Ban hoan thien_VN

– Bàn giao hoàn thiện (không bao gồm nội thất rời) – bổ sung vòi nước vào chậu lavabo phòng tắm.

Nội thất hoàn thiện Park Hill PREMIUM gồm những gì? => Xem Online Click here

download-tai-lieu

20151224_Park Hill PREMIUM_Bang NVL Hoan thien_VN

– Phụ lục Bàn giao nội dung smart-home (dùng cho các HĐ Park 9, Park 11 đã ký mà còn thiếu phần mô tả smart-home)

Phụ lục Smart- homes PHP => Click here

download-tai-lieu

20151224_Park Hill PREMIUM_Phu luc Smarthome_VN

 

Các thay đổi này chỉ là bổ sung đầy đủ hơn, không sai khác lớn với bản 5/12 (Park Hill) và bản 22/12 (Park Hill Premium)

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

    .